Kristin kvali

Kristin har erfaring som arkitekt fra Sveits og fra Norge. Hun har også erfaring fra offentlig sektor hvor hun har arberidet med arealplanlegging og byutviking. Strategisk programmering som verktøy i by- og stedsutvikling er en innfallsvinkel som preger Kristins arbeidmåte. Koordinering og god dialog står sentralt i alle prosjektets faser, enten det dreier seg om å skape byrom eller arkitektur.

KRISTIN GABRIELSEN

Partner

sivilarkitekt MNAL, EPFL

arealplanlegger

 

CV Kristin

INFO Kristin