home

Er et kontor, med et mangfoldig arbeidsfelt som spenner fra eneboliger og hytter til mer komplekse boligprosjekter, intervensjon og transformasjon av kulturminner, samt arealplanlegging. Våre arbeidsoppgaver, uavhengig av størrelse, blir alltid behandlet som en del av en større sammenheng hvor vi er opptatte av den sosiale, landskapsmessige og historiske konteksten. Gjennom vår tilnærming til arkitektur ønsker vi å utfordre forestillingsevnen og vi ivrer etter å materialisere nytenkende idéer. Kontoret integrerer strategi og økonomisk levedyktighet i utviklingen av prosjekter, bringer inn nyskaping og vektlegger lokale særegenheter som retningsgivende i formgivningen.